ผู้บริหาร


นายปราโมทย์ คำโถ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

รอบรั้วนนท์วิทย์  

สารประชาสัมพันธ์  

🌸 English Program School @Nonthaburi Provincial Administrative Organization 

EP-non.mp4

🌸ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program : EP 

เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 

โดยให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศเข้าสอบสัมภาษณ์

ในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 

กลุ่มที่ 1 รายงานตัวเวลา 07.50 น. 

กลุ่มที่ 2 รายงานตัวเวลา 12.00 น. 

🌸รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

*** สามารถเข้ากรอกข้อมูลล่วงหน้าในระบบ ได้ตั้งแต่  วันที่ 5 มีนาคม 2567  เป็นต้นไป *** 

🌸สาระดี..

🌸🌸🌸


🌸NONWIT media site