ผู้บริหาร


นายปราโมทย์ คำโถ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

รอบรั้วนนท์วิทย์  

สารประชาสัมพันธ์  

🌸ประกาศโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

เรื่อง: ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2567

     **   ให้นักเรียนหรือผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวและรับเอกสารประกอบการมอบตัวในวันที่ 23 เมษา 2567 เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย  หากไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ **

เรื่อง: ยกเลิก ประกาประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์

ประกาศตามระบบ e-GP_ยกเลิกประกาศเชิญชวนตามระบบ 18-04-2567.pdf

🌸 English Program School @Nonthaburi Provincial Administrative Organization 

EP-non.mp4

🌸ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวการศึกษา

🌸สาระดี..

🌸NONWIT media site

🌸🌸